** เปราะ **

posted on 26 Feb 2008 07:49 by undertaker-ed in ZEN

                    .
                    . . Unbreakable . .
                    .
                    .
                    เปลือก เหนียว
                    แก่น
                    เปราะ
                    .
                    .

ภายนอก                  
เย็นชา กระด้าง                  
ใจนั้น                  
แสนบาง                  
หวาด                  
.                  
หวิว                  
.                  
.                  
.                  
***                  

อารามเซน ๒๖-๐๒-๐๘                 
ภาพ : internet                 
เพลง : Body and Soul / Stan Getz                 

                

Comment

Comment:

Tweet

เหมือน "ไข่ดิบ" สินะ

#3 By me'june on 2008-02-28 18:16

แต่งกลอนไม่เป็นค่ะ

sad smile

#2 By rinn on 2008-02-27 13:01

สร้างเกราะป้องกันเปลือกหนา
ใจนั้นอ่อนล้าหวีดหวิว
ภายนอกกลับแข็งกระด้างจริง
ภายในกรีดริ้วใจบาง

กระด้างชาฉาบไว้ใครจะรู้
ภายในต้องสู้อะไรบ้าง
เหลือไว้เพียงแต่ใจบางบาง
บนหนทางร้างไร้ใครเหลียวแล

เปลือกเหนียวแก่นในเปราะเพราะมีเปลือก
ทางเลือกที่ไร้ทางที่ขวางหน้า
ปกป้องจิตใจบางบางที่สร้างมา
ฉาบทาไว้บนหน้าที่กล้าแรง
Hot! Hot! Hot!

#1 By Sailomteepanmaa on 2008-02-27 08:20