** เก่า **

posted on 10 Apr 2008 21:28 by undertaker-ed

          ความทรงจำ เก่าๆ
          มิตรภาพ เก่าๆ
          คล้ายดั่ง .........

.... ภาพถ่าย ใบเก่า ....

แม้จะ อัดใหม่ กี่ครั้ง      
ก็ยัง      
......      
ดูเก่า อยู่ดี      

***      

อารามเซน ๒๐-๑๐-๐๗      
แรงบันดาลใจ : The Moments ของ Jimmy Liao